Упит за тумачење регулативе око проглашених мера за заштиту од вируса Covid – 19