Savez lovačkih društava za Vojvodinu osnovan je 10. decembra 1922. godine u Novom Sadu...