PREDSEDNIK LOVAČKOG SAVEZA VOJVODINE

Željko Sušec

ZAMENIK PREDSEDNIKA LOVAČKOG SAVEZA VOJVODINE

Sanja Momčilović-Bognič

UPRAVNI ODBOR

-Brzak Zoran
-Arsenov Vojislav
-Beuković Miloš
-Kos Ljubiša
-Erceg Nemanja
-Kurbalija Mirjana
-Milošev Slobodan
-Ljubičić Petar
-Ratković Jovan
-Todorović Dragan
-Miok Sima
-Cvetićanin Ognjen
-Radak Branislav.


NADZORNI ODBOR

-Batinić Dušan
-Kosovac Stanko
-Jelić Nebojša
-Latinović Mirko
-Brkić Milan.


SUD ČASTI

-Vukmirović Božidar
-Kuga Mira
-Stanojev Miloš
-Živankić Vladimir
-Lazin Živa
-Pažin Milan
-Stanković Milorad.


PREDSEDNIK SKUPŠTINE LSV

Vladimir Gak


Sekretar

Miloš Kunovac


Komisije LSV


ČLANOVI KOMISIJE ZA GAJENJE ZAŠTITU DIVLJAČI I NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

Zoran Ristić pr.
Tibor Kuruc
Slobodan Puzović
Milan Milašinović
Nikola Opačić


ČLANOVI KOMISIJE ZA PRAVNA, STATUTARNA PITANJA PREDSTAVKE I ŽALBE

Vladimir Živankić
Vladimir Šarčev
Miodrag Vlašić
Aleksandar Bjelobaba
Stajić Petar


ČLANOVI KOMISIJE ZA LOVNU KINOLOGIJU

Velja Netković
Zoran Lolić
Žarko Mikalački
Novica Spasojević
Milan Veskov


ČLANOVI KOMISIJE ZA MATERIJALNO FINANSIJSKA PITANJA

Latinović Mirko
Jovan Vulović
Slobodan Milošev
Milan Đermanov
Branislav Plahćinski


ČLANOVI KOMISIJE ZA LOVNO STRELJAŠTVO

Zoran Brzak
Blagoje Mirkov
Zoroslav Brtka
Dalibor Tanasić
Ljubinković Dragan
Renata Pacik


ČLANOVI KOMISIJE ZA LOVAČI PODMLADAK

Milena Romanelli pr.
Milosava Matejević
Dušan Nićiforović
Branislav Berić
Vikentije Turkonje


ČLANOVI KOMISIJE ZA LOVAČKE ISPITE

Milenko Zeremski
Miloš Kunovac
Mile Ivanović
Milan Novkov
Ištvan Seke


ČLANOVI KOMISIJE ZA ODLIKOVANJA I DRUGA PRIZNANJA

Branislav Arađanski
Ratko Kušić
Brkić Milan
Balint Juhas
Medić Rade


ČLANOVI KOMISIJE ZA INFORMISANJE

Dragan Božić
Jovanović Perica
Milan Boljanović
Goran Puhar
Arpad Fremond


ČLANOVI KOMISIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Ferenc Irmenji
Aleksandar Milovančev
Stanko Kosovac
Sanja Momčilović-Bognič
Šileš Nađ Julijana


KOMISIJA ZA OCENJIVANJE CIC TROFEJA

Sima Miok
Miloš Kunovac
Zoran Ristić
Mile Ivanović
Boris Bajić