Novogogišnja poruka iz LSV

Srećni praznici
24.dec 2020.
KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE
10.feb 2021.

Poštovane lovkinje i lovci,

Na kraju smo 2020. godine, koju vojvodjanski lovci neće zapamtiti po dobrom. Naime, pandemija je donela takve uslove poslovanja koji su ugrozili egzistenciju mnogih lovačkih udruženja.

Problemi su počeli od samog otvaranja sezone lova, kada su inostrani lovci, otkazali svoje rezervacije, a taj trend se nastavio i tokom letnje i jesenje sezone. Nevolja je bila, pored toga sto se očekivani prihod od loving turizma nije ostvario, i to što se naknada za planirani odstrel morala platiti državi, tako da je veliki teret pao na udruženja koja su imala, najbogatije fondove divljači.

Nažalost, i pored urgencije Lovačkog saveza Vojvodine, nije smanjen iznos naknade za divljač iako plan nije ostvaren. Lovački savez Vojvodne je u okviru svojih aktivnosti u periodu koliko-toliko povoljne zdravstvene situacije održao svoju godišnju Skupštinu na kojoj je radi poboljšanja delovanja na čelu ove organizacije, izabrana dosadašnja zamenica predsednika. Odmah nakon toga intenzivirani su kontakti sa Lovačkim savezom Srbije, regionalnim lovačkim savezima Centralne Srbije, Zapadne Srbije i Jugoistočne Srbije. Kontakirana su lovačka udruženja koja nisu bila u sastavu Lovačkog saveza Vojvodine, i to je rezultiralo da se u kratkom periodu članstvo, za svega tri meseca, više nego duplira, na sadašnjih deset hiljada članova.

U okviru priprema za održavanje Lovačko-kinološkog skupa uspostavljena je saradnja sa Kinološkim savezom Srbije i JP Vojvodinašume, sa kojima je dogovorena organizacija ovog takmičenja ali, zbog nepovoljne zdrastvene situacije, do dana današnjeg još nije održana.

Odmah pošto je izabrana nova pokrajinska vlada, predstavnici LSV su ostvarili kontakt sa sekretarom za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo, kao i sa njegovim pomoćnikom zaduženim za lovstvo. Na ovom sastanku, izneti su planovi LSV vezani i za proslavu jubileja sto godina od formiranja saveza, i dobijena je načelna saglasnost da se pomogne prilikom orgnaizovanja ovog jubileja, a konkretni planovi će biti izradjeni početkom naredne godine.

Na polju medjunarodne saradnje, uspostavljen je kontakt sa kancelarijom CIC u Budimpešti i Lovačkom komorom Slovačke Republike, radi dalje stručne saradnje. Imajući u vidu potrebu povećanja članstva u lovačkim organizacijama, naročito mladjih članova, LSV je u skladu sa epidemijskom situacijom nastavio sa organizacijom polaganja lovačkih ispita.

Na kraju, moramo istaći jednu činjenicu koja je svetla tačka u ovim sumornim vremenima: na osnovu rezultata pregleda uzoraka dostavljenih iz lovačkih udruženja moglo se konstantovati da je u toku ove godine prirast zeca bio bolji nego prethodnih godina kao i da su rezulatati ispunjenja plana odstrela mnogo bolji, pre svega zahvaljujući odgovornom gazdovanju korisnika lovišta i stručnoj pomoći iz LSV.

Na unutrašnjem planu LSV će širiti i jačati saradnju sa svim drugim lovačkim savezima na bratskoj i ravnopravnoj osnovi, a u interesu svih lovaca. Posebno će se u daljem radu insistirati zajedno sa svim drugim savezima u Srbiji na što hitnijem radu na korenitim izmenama Zakona o oružju i municiji koji treba da je u funkciji gradjana, a ne u funkciji vlasti. Istovremeno ćemo zajedno sa nadležnima raditi i na izmenama nekih odredbi Zakona o divljači i lovstvu, kako bi se taj Zakon, nakon 10 godina primene, prilagodio novim okolnostima.

Treba imati u vidu i da naredne godine ističu mnogi ugovori o dodeli lovišta u pokrajini, i da će u poslu nove dodele uloga LSV i njegove stručne službe biti nezamenljiva u smislu pomoći članstvu da se uspešno održi ili poboljša postojeći sistem lovišta.

Stoga, jasno je da će posle personalnih promena na vrhu, Lovački savez Vojvodine ponovo nastojati da pomogne svom članstvu kao i lovstvu na teritoriji AP Vojvodine i Srbije, da se obogate fondovi divljači, poboljšaju stanišni uslovi, ojačaju i omasove lovačke organizacije, a sve u skladu sa važećim Zakonom o divljači i lovstvu koji jasno prepoznaje ulogu pokrajinskog saveza na nivou naše države.

Svim lovcima u Republici Srbiji želim uspešniju i bolju Novu 2021. godinu .

Sanja Momčilović Bognič
v.d. predsednik LSV