ODLUKA O PODELI LOVNIH KARATA ZA LU KOJA NISU ČLAN LSV-a

Lovački ispit 25.09.2020. godine
03.sep 2020.
Lovački savez Vojvodine
Skupština Lovačkog saveza Vojvodine
17.sep 2020.

Na sednici Upravnog odbora LSV održanoj 14.09.2020.god. doneta je Odluka da će se podela Lovnih karata za LU koja nisu članovi LSV vršiti jednom mesečno i to svakog 10-tog u mesecu (ako 10. pada za dane vikenda onda će se podela vršiti narednog radnog dana).