Obaveštenje za članove Lovačkog saveza Vojvodine

Nov termin o polaganju lovačkog ispita
08.jan 2020.
Nov termin o polaganju lovačkog ispita
31.jan 2020.

Poštovani,
Na sednici UO LSV doneta je Odluka da se o trošku Saveza putuje na sajam lova FeHoVa u Budimpešti.

Polazak je planiran za 14.02. u 7 časova (PETAK) iz Novog Sada, a povratak je predviđen posle sajma isti dan.

Molimo Vas da nam pošaljete podatke za jednog predstavnika ispred vašeg udruženja (Prezime, Ime, jmbg, broj pasoša i adresu) do petka 31.01.2020. godine.

Lovački savez Vojvodine