Obaveštenje u vezi plaćanja naknada

Lovački ispit 21.06.2024. godine
11.jun 2024.
Lovački ispit 25.07.2024. godine
15.jul 2024.

Obaveštavaju se Lovačka udruženja, da prilikom plaćanja Naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači i Naknade za lovne karte postupe po instrukcijama MPŠV – Uprava za šume.

U protivnom im se neće odobriti zahtev.

Za sve dodatne informacije javite se na kontakt u obaveštenju.

OBAVEŠTENJE