Obaveštenje o članarini

Lovački ispit 19.05.2022. godine
10.maj 2022.
Lovački ispit 17.06.2022. godine
08.jun 2022.

Obaveštavamo Vas da je Odlukom Skupštine Lovačkog saveza Vojvodine, članski doprinos prema Lovačkom savezu Vojvodine, za lovca – člana lovačkog udruženja za 2022/23. godinu iznosi 900,00 dinara (600 din. Za funkcionisanje LSV, 200 din. Članski doprinos za LSS i 100 din. osiguranje lovaca).

              Uplatom članarine se obezbeđuju sredstva za rad Lovačkog saveza Vojvodine, Lovačkog saveza Srbije i osiguranje lovaca.

Izradu gratis planskih dokumenata imaju udruženja koja su svoj članski doprinos prema Savezu izmirila u celosti za prethodni period 2021/22. god. Lovačka udruženja koja nisu izmirila svoje obaveze prema Savezu, a urađena su im Planska dokumenta, Savez će naknadno izvršiti fakturisanje za pomenuti posao.

              Lovačko udruženje uplaćuje članski doprinos za svoje članove na račun Lovačkog saveza Vojvodine broj 325-9500600025722-96 

Takođe, Vas podsećamo da je i ove godine nastavljeno  osiguranje preko „Auto-moto Savez osiguranja“ iz Beograda polisa br. 803991/1 osiguranje opšte odgovornosti i polisa br. 7105144/1 osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja, na osnovu godišnje premije po lovcu od 425,00 din. (LU koja imaju do 500 članova),  i 375,00 din. premije po lovcu (LU koja imaju više od 500 članova).

Lovačko udruženje uplaćuje osiguranje za svoje članove na račun Lovačkog saveza Vojvodine broj 325-9500600025722-96 

S lovačkim pozdravom „Dobar pogled“

Predsednik

Lovačkog saveza Vojvodine

 Željko Sušec s.r.