Novi napad pasa lutalica na plemenitu divljač

Nov termin o polaganju lovačkog ispita
05.jun 2020.
Lovački savez Vojvodine
Otkazana redovna sednica Skupštine LSV
02.jul 2020.

Višegodišnji problem pasa lutalica i pasa koji se bez kontrole kreću po lovištu koji prave štetu na divljači se nastavlja, procenjuje se da godišnje strada više hiljada grla srneće divljači najviše srna i lanadi kao i više hiljada jedinki sitne divljači (zeca fazana i poljske jarebice).

Veliki udeo u tim štetama uzrokuju psi koji se u velikom broju sreću u lovištima gde im svakako nije mesto.Na meti pasa pored lovostajem zaštićene divljači su i predstavnici nelovne faune koja je trajno zaštićena Zakonom o zaštiti prirode.Šteta koja nastaje u lovištima je višemilionska podsećanja radi prema Pravilniku o visini štete za protivzakonito ulovljenu divljač ili na drugi način uništenu divljač iznosi za srnu 200.000,00 dinara, za zeca 30.000,00 dinara i za fazana 15.000,00 dinara.

Stoga molimo nadležne organe da ovaj problem reše što pre jer od šteta koje nastaje u lovištu je na gubitku i država koja je vlasnik divljači.