Molba za dostavu podataka o štetama u lovištu

Odloženo polaganje lovačkog ispita
23.jul 2020.
Podsetnik lovcima na saradnju sa Capriilo d.o.o.
20.avg 2020.

Molimo Vas da za potrebe izrade studije o visinama i načinu štete na putevima u Vojvodini izazvane od strane divljači, dostavite nam podatke o štetama ako ste imali u udruženju od 2012. godine  na e-mail.