+381/ 021 457-023 •

Lovačko Udruženje

"Zapadna Bačka"Sombor

Osnovne informacije o udruženju


Predsednik:  Dušan Dokmanov

Sekretar:  Stojan Zlatković

Broj društava u udruženju:  13

Ukupno lovaca u udruženju:  616
Adresa:   Zlatne grede 20

Sombor
Telefon:  025/416-778
  e-mail:  luzapadnabacka@mts.rs

Lovačko udruženje gazduje sa dva lovišta: "Zapadna Bačka" i "Telečka visoravan".

img

Lovački Domovi


Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:


  • Kolut

  • Bezdan

  • Bački Monoštor

  • Aleksa Šantić

  • Čonoplja

  • Kljajićevo

  • Telečka

Lovačka društva u udruženju


Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 21


Predsednik:

Atila Sabo

Sekretar:


Adresa:

Telečka


Telefon:

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 35


Predsednik:

Nikola Vučković

Sekretar:


Adresa:

Kljajićevo


Telefon:

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 76


Predsednik:

Josip Bogničar

Sekretar:


Adresa:

Čonoplja


Telefon:

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 36


Predsednik:

Ferenc Horvat

Sekretar:


Adresa:

Svetozar Miletić


Telefon:

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 37


Predsednik:

Slavoljub Delić

Sekretar:


Adresa:

Aleksa Šantić


Telefon:

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 55


Predsednik:

Đorđe Gnjatović

Sekretar:


Adresa:

Stanišić


Telefon:

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 60


Predsednik:

Dragan Bjedov

Sekretar:


Adresa:

Riđica


Telefon:

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 19


Predsednik:

Miroslav Lalić

Sekretar:


Adresa:

Rastina


Telefon:

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 32


Predsednik:

Ante Nikolić

Sekretar:


Adresa:

Gakovo


Telefon:

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 37


Predsednik:

Marin Kolar

Sekretar:


Adresa:

Bački Breg


Telefon:

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 89


Predsednik:

Željko Mirić

Sekretar:


Adresa:

Kolut


Telefon:

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 58


Predsednik:

Milan Tešić

Sekretar:


Adresa:

Bezdan


Telefon:

Lovački domovi u udruženju se nalaze u mestima:: 61


Predsednik:

Nedeljko Stojisavljević

Sekretar:


Adresa:

Bački Monoštor


Telefon:

Divljač u lovištu


Srna

1   komada

Divlja svinja

1   komada

Zec

1   komada

Liska crna

1   komada

Šumska šljuka

1   komada

Bekasina

1   komada

Gugutka

1   komada

Divlja guska - lisasta

1   komada

Divlja patka - gluvara

1   komada

Divlja patka - kržulja

1   komada

Divlja patka - riđoglava

1   komada

Divlja patka - zviždara

1   komada

Poljska jerebica

1   komada

Prepelica

1   komada

Divlji golub

1   komada

Grlica

1   komada

Vesti


Zapadna Bačka