+381/ 021 457-023 •

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Lovački Savez Vojvodine 01/04/2019
img

Дистрибуција Ловних карата почеће 03.04.2019. године и обављаће се пре празника сваки радни ДАН, а после празника сваке СРЕДЕ.
Молимо Вас да обавезно донесете комплетну документацију иначе нећемо моћи да Вам издамо Ловне карте.

1) Електронску форму попуњеног Обрасца захтева за преузимање ловних карата. Корисник ловишта је дужан да електронску форму попуњеног Обрасца захтева пошаље најмање један дан пре преузимања ловних карата на е-mail hunterns@mts.rs.

2) Потписану и оверену Изјаву са деловодним бројем, којом се потврђује да сви подносиоци захтева за ловнe картe испуњавају услове из члана 60. и 61. Закона о дивљачи и ловству.

3) Потписано и оверено Овлашћење (име и презиме, ЈМБГ, број личне карте) да је лице овлашћено за преузимање ловних карата.

4) Доказ о извршеној уплати накнаде за ловне карте.

5) Печат Ловачког удружења

Уплата накнаде за ловне карте врши се:
На рачун: 840-741525843-35
Износ по ловној
карти: 1.000,00 динара
Модел: 97, позив на број: контролни број – општина
Сврха уплате: накнада за ловне карте
Прималац: Буџетски фонд за развој ловства РС

Prilog 3 dokumenta:

https://drive.google.com/open?id=1Zx4jEtJBv_c1oVZuOzw7QpRqNBIASIIv

https://drive.google.com/open?id=1yfV7RU3u0mWSNwPSEfkZKgT166oq4yMr

https://drive.google.com/open?id=1IXiqzejJdqq4suMgNmMdeuJ5s6Suq-24
Lovački Savez Vojvodine

01/04/2019