+381/ 021 457-023 •

Pročitajte vesti


Poštovani lovci,Članovi lovačkog udruženja, U nedelju, 02. juna 2019. godine se održava jednodnevna ekološka akcija uklanjanja divljih deponija iz lovišta, koja će se odvijati na nivou cele države. Sveobuhvatnu akciju čišćenja prirode od divljih deponija organizuje Lovački savez Srbije u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije, povodom svetskog dana životne sredine.
Akcija pod nazivom „Sa lovcima do čiste Srbije“ treba da okupi članove svih lovačkih udruženja, koji će na teritoriji svog lovišta demonstrirati u jednom danu, koliko posvećeno lovci brinu o očuvanju prirode tokom svih dvanaest meseci u godini. Pozivamo članove i upravu svih lovačkih udruženja da se odazovu na ovu ekološku akciju i pomognu nam da skrenemo pažnju javnosti na volonterski rad koji godinama ulažemo za dobrobit celokupnog društva, angažujući se u službi očuvanja prirode.
Molimo vas da nakon donošenja odluke o učešdu u akciji “Sa lovcima do čiste Srbije” učinite sledeće:
Da obavezno obavestite lokalno komunalno preduzeće o planiranoj ekološkoj akciji.
Preporučujemo da iskoristite ovu akciju kao mogućnost da pokažete široj javnosti koliko lovci vašeg udruženja brinu o prirodi tokom cele godine i da obavestite lokalne televizijske stanice o ekološkoj akciji koju planirate.
Akcija je otvorena i za ljude koji nisu lovci, a žele da zajedno sa nama učine nešto korisno za životnu sredinu, u skladu sa svojim mogućnostima.
Predsednik
Lovačkog saveza Vojvodine
Novak Andrić s.r

Pročitaj sve...

Upravni Odbor LSV je u februaru ove godine nakon saznanja da se u udžbeniku Priroda i društvo 3, u nastavnoj lekciji Zaštita životnih zajednica i ravnoteža u prirodi, koji se koristi u Osnovnim školama, prikazani lovci kao zagađivači prirode, uputio je dopis resornom Ministarstvu sa zahtevom da se nešto preduzme a posebno je naznačena štetnost rečenog u udžbeniku zbog naopakog i neistinitog prikaza lovačke zajednice i predloženo da se kroz nastavu deca upoznaju sa pravom ulogom i koristi koje od aktivnosti lovaca imaju priroda i društvo. Ove primedbe LSV, ministarstvo je dostavilo na mišljenje Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Nakon uvida i detaljne analize udžbenika na koji se primedbe odnose Zavod je dao mišljenje u dopisu koji je dostavljen LSV u kome se navodi.Imajuću u vidu da lovci kao deo celovite priče o zaštiti životnih zajednica i njihovog doprinosa očuvanju prirode, imaju bitnu ulogu u očuvanju prirodne ravnoteže i smatrajući da je ovo važna vaspitna tema, Zavod je uputio zahtev Izdavaču da iz problemske situacije, kojom počinje funkcionalna jedinica, izostavi reč "lovci" i da ispod ilustracije čoveka sa puškom napišu "nekontrolisan lov", a ispod ilustracije koja prikazuje posečeno drveće napišu "nekontrolisana seča šuma". Takodje Zavod se u svom dopisu zahvaljuje Lovačkom Savezu Vojvodine i predlaže da se dopis sa pozitivnim stranama i dobitima od lovačke zajednice pošalje na adrese izdavača kako bi se prilikom uređivanja novih udžbenika koji će biti u upotrebi od 2020./21.god. vodilo računa o ovoj temi.Upravni Odbor ovu aktivnost koja je pokrenuta od strane prethodnog saziva UO i predsednika LSV pozdravlja kao veoma dobru i pravovremenu reakciju na navode i informacije o lovcima koje su u apsolutnoj suprotnosti sa pravom misijom lovačke zajednice. Predsednik Lovačkog saveza Vojvodine Novak Andrić s.r.

Pročitaj sve...

Ispit koji je bio planiran da se održi 17.05.2019. god. se iz tehničkih razloga odlaže za 31.05.2019. god. sa početkom u 18 sati u prostorijama Lovačkog saveza Vojvodine u Novom Sadu, ul. Jovana Đorđevića 4.

Prilikom prijave obavezno dostaviti obuku o rukovanju oružjem.

Uplatnica

https://drive.google.com/open?id=1I0oFW7Qw6SJK5ud9VQ6oa4ueuTcTxokW

Pročitaj sve...