+381/ 021 457-023 •

Pročitajte vesti


Дистрибуција Ловних карата почеће 03.04.2019. године и обављаће се пре празника сваки радни ДАН, а после празника сваке СРЕДЕ.
Молимо Вас да обавезно донесете комплетну документацију иначе нећемо моћи да Вам издамо Ловне карте.

1) Електронску форму попуњеног Обрасца захтева за преузимање ловних карата. Корисник ловишта је дужан да електронску форму попуњеног Обрасца захтева пошаље најмање један дан пре преузимања ловних карата на е-mail hunterns@mts.rs.

2) Потписану и оверену Изјаву са деловодним бројем, којом се потврђује да сви подносиоци захтева за ловнe картe испуњавају услове из члана 60. и 61. Закона о дивљачи и ловству.

3) Потписано и оверено Овлашћење (име и презиме, ЈМБГ, број личне карте) да је лице овлашћено за преузимање ловних карата.

4) Доказ о извршеној уплати накнаде за ловне карте.

5) Печат Ловачког удружења

Уплата накнаде за ловне карте врши се:
На рачун: 840-741525843-35
Износ по ловној
карти: 1.000,00 динара
Модел: 97, позив на број: контролни број – општина
Сврха уплате: накнада за ловне карте
Прималац: Буџетски фонд за развој ловства РС

Prilog 3 dokumenta:

https://drive.google.com/open?id=1Zx4jEtJBv_c1oVZuOzw7QpRqNBIASIIv

https://drive.google.com/open?id=1yfV7RU3u0mWSNwPSEfkZKgT166oq4yMr

https://drive.google.com/open?id=1IXiqzejJdqq4suMgNmMdeuJ5s6Suq-24Pročitaj sve...
Lovački Savez Vojvodine 12/03/2019 VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Lovački ispit će se održati 29.03.2019.god. (PETAK) sa početkom u 18 sati, u prostorijama Lovačkog saveza Vojvodine, ul.Jovana Đorđevića 4, Novi Sad.

Prilikom prijave za ispit obavezno dostaviti Uverenje o rukovanju oružjem.

Primer uplatnice i prijave.

https://drive.google.com/open?id=1VHnrTjByJMDKq9zpwFN-1rl3D9zYgggV

https://drive.google.com/open?id=1FtYbryUCmriEcXo6PUgNsGchFdCH2_a4Pročitaj sve...